Thành viên của tập đoàn MWG

Được đầu tư bởi tập đoàn có nhiều kinh nghiệm về bán lẻ và ứng dụng công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Thông tin

Tên công ty:

(Company name)

CÔNG TY TNHH VUIVUI

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

(English company name)

VUIVUI COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt:

(Company short name)

VUIVUI

Mã số doanh nghiệp:

(Company registration number)

0316951153

Địa chỉ trụ sở chính:

(Company address)

128 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

(128 Tran Quang Khai, Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, Viet Nam)

Số điện thoại:

(Company phone)

(84) (28) (38125960)

Website:

https://vuivui.vn